Αναβολή Μαθημάτων

Αναβολή του μαθήματος “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ – ΨΥΕ007”

Την Τετάρτη 23.03.2022 το μάθημα “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ – ΨΥΕ007” δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα προγραμματισθεί σε συννενόηση με τους φοιτητές.…

Read More
COVID-19

Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού Covid-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στην Πανεπιστημιούπολη Β΄ Ιωαννίνων (Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022)

Γίνεται γνωστό, στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψ. διδάκτορες και μεταδιδάκτορες), ότι τη Δευτέρα 21…

Read More
Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Αναπλήρωση του μαθήματος “ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΨΥΕ025”

Την Τετάρτη 23.03.2022 και ώρα 12:00 – 15:00 θα πραγματοποιηθεί στην ΑΙΘ 2 αναπλήρωση του μαθήματος “ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΨΥΕ025”…

Read More
Αναβολή Μαθημάτων

Αναβολή του μαθήματος “ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΨΥΕ025”

Την Δευτέρα 21.03.2022 το μάθημα “ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΨΥΕ025” δεν θα πραγματοποιηθεί.   [Ανάρτηση: 2022.03.17 – 16:47′]…

Read More