Πρακτική Άσκηση Σημαντικές Ανακοινώσεις

Επικοινωνία Φοιτητών/τριών με Φορείς Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε μία από τις περιόδους του εαρινού εξαμήνου, να ΜΗΝ επικοινωνούν οι ίδιοι/ες με τους φορείς που παρατίθενται παρακάτω αλλά να δηλώσουν τη σχετική προτίμησή τους στο Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Φορέα που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες στον ακαδημαϊκό λογαριασμό email:

– Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥΗ)
– Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
– Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Ιωαννίνων (διαθέσιμη περίοδος: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)
– Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αlzheimer Θεσσαλονίκης
– Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)


Ημερομηνία ανάρτησης: 23/02/2022, ώρα 13:43΄