Ορκωμοσίες Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου και επιθυμούν να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος (τον Απρίλιο) παρακαλούνται όπως αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα παρακάτω, όπως επισυνάπτονται και στο σχετικό αρχείο:

  1. Μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους
  2. Την συμπληρωμένη αίτηση ορκωμοσίας και
  3. Την υπεύθυνη δήλωση μη οφειλών (όπου απαιτείται ημερομηνία ορκωμοσίας δεν την συμπληρώνετε, θα συμπληρωθεί από τη Γραμματεία

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για ορκωμοσία:  Από 23-2-2022 έως και 11-3-2022.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grampsych@uoi.gr) είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Τμήματος Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη
45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος (Αίτηση ορκωμοσίας και έντυπο για συμπλήρωση πρακτικής άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο ΦΠΨ καθώς και υπεύθυνη δήλωση μη οφειλών).

 


Ημερομηνία ανάρτησης: 23/02/2022, ώρα 11:13΄