Ορκωμοσίες Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου και επιθυμούν να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος (τον Απρίλιο) παρακαλούνται όπως αποστείλουν μέχρι και τις 21-3-2022 στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας τα παρακάτω, όπως επισυνάπτονται και στο σχετικό αρχείο:

  1. Μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους
  2. Την συμπληρωμένη αίτηση ορκωμοσίας και
  3. Την υπεύθυνη δήλωση μη οφειλών (όπου απαιτείται ημερομηνία ορκωμοσίας δεν την συμπληρώνετε, θα συμπληρωθεί από τη Γραμματεία).

Όσοι/ες φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν την Πρακτική Άσκησή τους στις 31-3-2022 μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προκειμένου να συμμετέχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος Ψυχολογίας, η οποία έχει προγραμματισθεί για την Τρίτη 12 Απριλίου 2022.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grampsych@uoi.gr) είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτήριο Τμήματος Ψυχολογίας
Πανεπιστημιούπολη
45 110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συμπληρωθούν και να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος (Αίτηση ορκωμοσίας – Έντυπο για συμπλήρωση πρακτικής άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο Φ.Π.Ψ. – Υπεύθυνη Δήλωση μη οφειλών).

 


[Ανάρτηση: 2022.03.14 – 11:26′]