Ανακοινώσεις Γραμματείας Εύδοξος

Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 131788/Z1/18-10-2021 εγγράφου μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται
η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως
και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των
συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Οι ανωτέρω προθεσμίες
ισχύουν και για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας-διανομή διδακτικών συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες
των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Attachments