Ανακοινώσεις Γραμματείας Γενικές ανακοινώσεις

ΛΗΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΣΩ WEB

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στο Unitron η δυνατότητα αίτησης και λήψης πιστοποιητικών μέσω web. Οι φοιτητές από το classweb επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν να λάβουν (π.χ Βεβαίωση Σπουδών) και στέλνουν το σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία παρακολουθεί τα Αιτήματα Πιστοποιητικών και μπορεί να εκδόσει και να “ανεβάσει” τα αντίστοιχα πιστοποιητικά στο web.
Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Attachments