Αναβολή Μαθημάτων

Αναβολή του μαθήματος “ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΨΥΕ025”

Την Δευτέρα 14.03.2022 το μάθημα “ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΨΥΕ025δεν θα πραγματοποιηθεί. Για την αναπλήρωσή του θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.


[Ανάρτηση: 2022.03.14 – 09:10′]