Αναβολή Μαθημάτων

Αναβολή του μαθήματος “ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΨΥΕ030”

Το μάθημα “ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΨΥΕ030” για τις 24.03.2022 αναβάλλεται.

Η Διδάσκουσα

Ε. Τσάνταλη

 


[Ανάρτηση: 2022.03.23 – 18:13′]